6 Days

1819 - hub.brussels

Beschrijving

De dienst 1819 is dé informatiedienst bij uitstek voor al wie onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doel is tweeledig: • ondernemers eerstelijnsinformatie verschaffen over de verschillende aspecten die gelinkt zijn aan de uitoefening van een economische activiteit (financiering, overheidssubsidies voor de opstart of ontwikkeling van een bedrijf, keuze van vennootschapsvorm en sociaal statuut, administratieve formaliteiten en toegang tot het beroep, nodige vergunningen om een nieuwe activiteit op te starten,....). • de bedrijven oriënteren doorheen het netwerk van Brusselse bedrijfsbegeleidende instellingen en organisaties. De 1819-dienst staat in permanent contact met een bijzonder uitgebreid netwerk van overheidsinstellingen, privé-organisaties of verenigingen die begeleiding, financiering, vorming of steun allerhande bieden aan de Brusselse ondernemer. 1819 wordt gefinancierd door de Minister van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1819 is een dienst van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels.

Onze Sessies

Onze documenten

Welke hulp bij de opstart van jouw eigen zaak ?

Download