6 Days

Beheer van privé- en/of beroepsgegevens op de platforms 
www.wikipreneurs.be of www.6days.be
EDUCA-beleid 

Waarom ?

 EDUCA is een kmo met als missie het ondernemerschap te vergemakkelijken door de beste instrumenten te produceren en te verspreiden via zijn platformen www.wikipreneurs.be of www.6days.be. De meeste van deze hulpmiddelen zijn gratis. Dit ontwerp/productie/selectie/verspreidingswerk wordt grotendeels gefinancierd door ondernemers in contact te brengen met streng geselecteerde KMO-vriendelijke partners die zij nodig kunnen hebben. Indien dit niet het geval zou zijn, zou het alternatief zijn u voor deze hulpmiddelen kosten aan te rekenen. Ons kleine, gepassioneerde team zet zich voor 100% in voor dit project: de beste tools, meestal gratis, voor ondernemers en de professionals die hen ondersteunen. Niet meer, niet minder. 


Welke gegevens? 

 Om u gratis toegang te kunnen geven tot de meest nuttige informatie, tools en oplossingen voor de oprichting en ontwikkeling van uw bedrijf door lid te worden van het platform Wikipreneurs, heeft EDUCA daarom uw contactgegevens nodig: achternaam, voornaam, geslacht en e-mail adres. 

 Als u uw gegevens over uw bedrijfsproject invult (zoals de sector van activiteit of het aantal werknemers bijvoorbeeld), kunnen wij op basis daarvan ook de meest relevante informatie selecteren om u toe te sturen.


Wie beheert de gegevens en hoe? 

 De gegevens worden rechtstreeks beheerd door het EDUCA-team, dat er dus verantwoordelijk voor is. EDUCA beschermt deze gegevens op verschillende manieren volgens de geldende professionele normen voor dit soort gegevens. De IT-leveranciers met wie wij samenwerken (zoals het hostingbedrijf OVH of het e-mailbedrijf Mailchimp) hebben de facto indirect toegang tot de gegevens, maar kunnen er in geen geval gebruik van maken.

De gegevens worden bewaard zolang u lid bent van haar platforms www.wikipreneurs.be of www.6days.be. Het wordt verwijderd wanneer u zich afmeldt (via uw account op het platform). EDUCA verbindt zich ertoe de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen op nationaal en internationaal niveau, met name de Europese richtlijn betreffende privacy. EDUCA verzamelt geen persoonsgegevens die niet spontaan zijn verstrekt.

 EDUCA kan de contactgegevens van haar leden doorgeven aan strikt door haar geselecteerde "kmo-vriendelijke" partners die vermeld staan op haar platforms www.wikipreneurs.be of www.6days.be, zodat deze laatste informatie van educatieve of commerciële aard kunnen verzenden die uitsluitend rechtstreeks verband houdt met het doel van haar platforms www.wikipreneurs.be of www.6days.be, namelijk het ondernemerschap te helpen (opleiding, ondersteuning bij de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, hulpmiddelen, enz.)

 In sommige gevallen zal EDUCA gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de browserversie of het besturingssysteem van de computer die door een bezoeker wordt gebruikt, of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker op het Wikipreneurs-platform is terechtgekomen. Deze gegevens worden alleen verzameld om de stabiliteit van de sites te verbeteren en voor optimalisatie. Gegevens zoals leeftijd, woonplaats, geslacht, ... kunnen ook collectief en anoniem worden verwerkt om nuttige statistieken op te stellen om de acties ten aanzien van ondernemers te begrijpen en te verbeteren. Technisch gezien worden cookies uitsluitend en alleen gebruikt om eenvoudige navigatie mogelijk te maken.


Wat zijn uw rechten?
  
 In sommige gevallen zal EDUCA gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de browserversie of het besturingssysteem van de computer die door een bezoeker wordt gebruikt, of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker op het Wikipreneurs-platform is terechtgekomen. Deze gegevens worden alleen verzameld om de stabiliteit van de sites te verbeteren en voor optimalisatie. Gegevens zoals leeftijd, woonplaats, geslacht, ... kunnen ook collectief en anoniem worden verwerkt om nuttige statistieken op te stellen om de acties ten aanzien van ondernemers te begrijpen en te verbeteren. Technisch gezien worden cookies uitsluitend en alleen gebruikt om eenvoudige navigatie mogelijk te maken.Toestemming 

 Ik verklaar dat ik meerderjarig ben en dat ik het beleid van EDUCA inzake het beheer van privé- en/of beroepsgegevens heb gelezen, begrepen en aanvaard. Ik wil graag lid worden van het www.wikipreneurs.be of www.6days.be platform en ga akkoord met het verstrekken van mijn contactgegevens (naam, voornaam, geslacht en e-mail adres) om

•  gratis toegang hebben tot de nuttigste informatie, tools en oplossingen voor de oprichting en ontwikkeling van mijn bedrijf op het platform.
•  informatie ontvangen (nieuwe tools, methodes, evenementen, enz.) van Wikipreneurs.
•  van wikipreneurs.be's "SME friendly" partners of www.6days.be informatie te ontvangen van educatieve of commerciële aard die enkel rechtstreeks verband houdt met het doel van het platform, nl. het helpen van ondernemerschap (training, coaching, ondersteuning bij het opzetten en ontwikkelen van een bedrijf, tools, etc.). 

 Ik kan mij op elk moment gemakkelijk uitschrijven via mijn account op het platform. Stuur hiertoe een e-mail met uw verzoek naar info@wikipreneurs.be